psykologi
(psyko- og -logi), studiet av atferd og mentale prosesser. Med atferd 
sikter man både til reaksjoner på påvirkninger og intensjonelle handlinger. 
Med mentale prosesser sikter man både til dem som bestemmer personenes 
oppfatning av seg selv og omgivelsene (kognitive prosesser), og til dem 
som ligger til grunn for hva man føler og hva man vil (emosjonelle og 
motivasjonsmessige prosesser). (Fra Store Norske Leksikon)

...


sykkel  
(sykkel) -en, sykler (fra eng., fork. av bicycle, eg 'tohjuler',
sm o s syklus) kjøreredskap med (vanligvis) to hjul etter hverandre 
trås-, racers-, motors-  | trehjulss- 

...

psykkel  
Beklager, ingen treff. Forsøk våre alternative søkemetoder...

...


Alt innhold på disse sidene: © Frode Svartdal, frodes @ psykkel dot net.